FŐOLDAL BEMUTATKOZUNK MFB GAZDASÁG ÚJJÁÉPÍTÉSI HITEL PROGRAM PANASZKEZELÉS ADATKEZELÉS ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR HITELMORATÓRIUM KAPCSOLAT
Bohemian Financing Zrt.

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

 

Kiknek?

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás (továbbiakban: KKV) kritériumoknak megfelelő, nem agrár besorolású, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkező

formában működő új és meglévő vállalkozás.

 

Mire?

A hitel a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

A tárgyi eszközök, immateriális javak  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el.

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás is finanszírozható.

Regionális beruházási támogatás esetében csak induló beruházáshoz vagy új gazdasági tevékenység végzésére lehetséges finanszírozás nyújtása.

 

Mennyit?

 

Beruházási Hitel (ügyletenként)

Forgóeszközhitel

(ügyletenként és ügyfelenként)

 

Ingatlanvásárlás esetén

Egyéb esetben

min. 1 millió Ft

min. 1 millió Ft

min. 1 millió Ft

max. 100 millió Ft

max. 100 millió Ft

max. 50 millió Ft

A teljes finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a beruházás nettó összköltségének

 

Mennyiért?

3 havi EURIBOR + 3,46%

 

Meddig?

beruházási hitel esetében: maximum 10 évig

forgóeszközhitel esetében: maximum 6 évig

 

Kiknek nem?

 

Mire nem?

más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;

áfa, vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult;

az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez (nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokra);

az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött beruházás finanszírozására;

a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;

mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki - projektjeinek finanszírozására;

az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás

a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben:

olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

élelmiszeripari projektek finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik;

élő állat vásárlására, tartására, kereskedelmére;

a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére

az 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

a fentieken túl az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására:

Bővebben:

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen bennünket megadott elérhetőségeinken!